ประเมินทักษะ Coding
ทดสอบเขียน Code จริง พร้อมระบบป้องกันการโกง และรายงานทักษะ
ผลิตภัณฑ์
Online IDE Platform และ แบบทดสอบทักษะที่เชื่อถือได้
ทดสอบทักษะในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อประเมินทักษะผู้สมัครได้อย่างแม่นยำ
วัดทักษะ Coding ด้วยโปรแกรม
การเขียน Code เสมือนจริง
ทดสอบบนระบบ Online IDE ที่ให้ผู้สอบ
เขียนและส่งคำตอบเป็น Code จริง
เสริมประสิทธิภาพการวัดคะแนนด้วย
Hidden Test Case เพื่อดูคุณภาพของ Code
ค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสระ เสมือนทำงานจริง
รายงานเชิงลึกที่เข้าใจได้โดย
ไม่ต้องอ่านโค้ด
ตรวจสอบทักษะเชิงลึกในการเขียนโค้ด
ทราบศักยภาพ Code ของผู้สมัครได้ทันที
เลือกพัฒนาทักษะผู้สมัครได้อย่างตรงจุด
แบบทดสอบมาตรฐานระดับสากล
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก
พัฒนาคำถามใหม่จากศูนย์ พร้อมระบบสุ่ม
แบบทดสอบ เพื่อป้องกันการค้นหาเฉลย
อัปเดตและพัฒนาข้อสอบเพิ่มในทุกเดือน
ระบบยืนยันตัวตนผู้สมัคร
และระบบป้องกันการโกง
ยืนยันตัวตนผู้สอบด้วยการถ่ายภาพระหว่างการสอบ
บริษัทสามารถตรวจสอบได้โปร่งใส
บันทึกภาพและเสียง เพื่อตรวจจับพฤติกรรมน่าสงสัย
ในระหว่างการทดสอบ
แจ้งเตือนบริษัทให้ทราบทันทีหากพบพฤติกรรมน่าสงสัย
แบบทดสอบของเรา
เริ่มสร้างแบบทดสอบของคุณกับ JPC
ใช้แบบทดสอบจากเราแบบไม่จำกัด หรือเลือกสร้างแบบทดสอบใหม่ในสไตล์คุณ
แบบทดสอบ
Core Coding Skill
Front-end Accuracy (coming soon)
Back-end Specialist (coming soon)
Data Scientist (coming soon)
ทักษะในการทดสอบ
API design
Asynchronous operations
Basic Algorithm
Basic AI and ML
Basic math ops
Basic string ops
Concurrency
Conditionals
Computer Systems
Database
Data processing tools
Data visualization
Data warehousing
Design system
Edge cases
Internationalization
List
Loops
Map
Model selection and evaluation
Nested loops
Server administration basics
State management
Statistics and probability
Version control
Widgets
Core Coding Skill
ออกแบบข้อสอบได้ตามต้องการ สร้างแบบทดสอบในแบบของคุณเองได้ในทันที
คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ Job Passcard
แบบทดสอบ CCSA
รายงานเชิงลึก
การเก็บและรักษาข้อมูล
Job Passcard คืออะไร?
Job Passcard เป็น Platform ทดสอบทักษะเสมือนจริง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทคัดกรองทักษะผู้สมัครได้สะดวก และแม่นยำมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการคัดกรองอย่างเป็นธรรมโดยอิงจากศักยภาพทักษะที่แท้จริงของผู้สมัคร
สามารถใช้งาน Job Passcard ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?
Platform ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งาน ผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Google Chrome และ Microsoft Edge เป็นต้น
Job Passcard รองรับภาษาใดบ้าง?
ปัจจุบัน Platform ของเรารองรับการใช้งานเฉพาะ ‘ภาษาไทย’ เท่านั้น
บริษัทมีข้อจำกัดในการส่งข้อสอบให้ผู้สมัครหรือไม่?
คุณสามารถใช้แบบทดสอบพื้นฐานของ Job Passcard เช่น ข้อสอบ Core Coding SKill Assessment (CCSA) ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ทดสอบ
บริษัทสามารถสร้างและใช้งานแบบทดสอบของตนเอง (Custom Assessment) ได้หรือไม่?
เราให้บริการ ‘สร้าง’ และ ‘ปรับแต่ง’ แบบทดสอบตามความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่าน info@jobpasscard.com เพื่อสร้างและใช้งานแบบทดสอบเฉพาะในบัญชีของคุณ
ข้อสอบ Core Coding Skills Assessments (CCSA) คืออะไร?
ข้อสอบ Core Coding Skills Assessment หรือ CCSA (ซี-ซ่า) เป็นแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะขั้นพื้นฐานในการ เขียนโค้ดของผู้สอบ ในการทำแบบทดสอบ ผู้สอบจะต้องตีความโจทย์เพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดบนโปรแกรมจริง ผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนว่า ผู้สมัครกำลังทำงานอยู่จริง นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนโค้ดที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม
ข้อสอบ CCSA เหมาะสำหรับทดสอบตำแหน่งใดบ้าง?
ข้อสอบ CCSA ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้ทดสอบทักษะใน “ทุกตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นในการเขียนโค้ด” ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเริ่มต้น หรือระดับสูงก็ตาม โดยบริษัทสามารถใช้ข้อสอบ CCSA เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพพื้นฐานที่ดี เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่จะเข้าทดสอบทักษะ หรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งเฉพาะทางต่างๆ
ผู้สมัครสามารถทำข้อสอบซ้ำได้หรือไม่?
ณ ขณะนี้ ผู้สมัครสามารถทำข้อสอบ 1 ชุด จาก 1 บริษัท ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ระบบทดสอบทักษะรองรับภาษาโปรแกรมใดบ้าง?
ระบบ Online IDE (Integrated Development Environtment) ของเราสามารถรองรับภาษาโปรแกรม ดังต่อไปนี้ได้Python, Java, และ Java Script
ระบบป้องกันการโกงมีการทำงานอย่างไร?
ระบบป้องกันการโกงของ Job Passcard จะทำการบันทึกภาพและเสียง เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้งานของผู้สอบ ตลอดการทดสอบ หากตรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยในระหว่างการทำแบบทดสอบ เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการสืบสวนเพิ่มเติม และแจ้งหลักฐานเบื้องต้นให้ทางบริษัทได้รับทราบ เพื่อดำเนินการเป็นลำดับถัดไป
ฉันะจะอ่านรายงานเชิงลึกของผู้สมัครได้อย่างไร?
รายงานเชิงลึกของแบบทดสอบ CCSA ถูกแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ผลคะแนนรวม (General Score) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ HR สามารถดูทักษะและคัดกรองผลคะแนนจากผู้สอบจำนวนมากได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2. คะแนนศักยภาพทักษะ (Performance Breakdown) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ HR สามารถเปรียบเทียบทักษะเชิงลึกในการเขียนโปรแกรมของผู้สมัครที่มีคะแนนใกล้เคียงกันได้มากขึ้น เช่น Problem Solving, Code Efficiency, และ Time Management ทำให้ HR สามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นเข้าใจการเขียนโค้ด

3. รายละเอียดโจทย์และคำตอบ (Prompt & Code) เป็นส่วนสุดท้ายของรายงานเชิงลึก ซึ่งจะแสดงทั้งโจทย์และคำตอบ ของผู้สอบแต่ละคน รายงานในส่วนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Hiring Manager หรือผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถทำความเข้าใจ วิธีคิดของผู้สมัคร รวมถึงนำรายงานเชิงลึกไปใช้ต่อในกระบวนการการคัดกรองอื่นๆ เช่น การทดสอบหรือการสัมภาษณ์งานในรอบต่อๆ ไป

อ่านเพิ่มเติม
ฉันจะส่งข้อมูลผู้สมัครให้ผู้ที่มีส่วนในกระบวนการคัดเลือกได้อย่างไร?
คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องต้นและคะแนนของผู้สอบได้ผ่านหน้า Dashboard ในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet (.xlsx) และสามารถดาวน์โหลดรายงานเชิงลึกของผู้สอบในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครในขั้นตอนต่อไปได้อย่างง่ายดาย
ฉันจะประเมินเกณฑ์มาตรฐานของคะแนนผู้สมัครอย่างไร?
เรามีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลคะแนนของผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าใช้งานได้จริงให้คุณได้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบทักษะพนักงานในองค์กรของคุณ เพื่อที่จะทำความเข้าใจศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร และสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม
Job Passcard มีวิธีป้องกันข้อมูลบริษัท/ข้อสอบรั่วไหลได้อย่างไร ?
Job Passcard ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้งานทั้งในฝั่งของ บริษัท และ ผู้สอบ

สำหรับบริษัท Job Passcard จะถือเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลบุคคลที่สาม (Third-party Data Processor) เพิ่มเติมโดย จะทำการรักษาข้อมูลบริษัทตาม ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Clause)

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวบน Platform (PDPA)
อ่านข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor Clause)
สนใจทดลอง
ใช้ Platform
นัดหมาย Demo กับทีมของเราตอนนี้
เพื่อทดลองใช้งาน