จ้างงานสาย Tech
Platform วัดระดับทักษะผู้สมัครผ่าน Online IDE
พร้อมรายงานทักษะที่เชื่อถือได้
ภาพรวม วัดผลจากช่วงคะแนน ติดป้ายกำกับ คัดกรองผู้สมัคร รายงานทักษะ
เริ่มต้นใช้งาน
เลือกผู้สมัครที่ใช่ใน 4 ขั้นตอน
วัดผลทักษะเชิงลึกที่แท้จริงภายในไม่กี่ขั้นตอน
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนใช้งานฟรี!
เริ่มใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งข้อสอบ
ส่งลิงก์แบบทดสอบของเรา
ให้ผู้สมัครที่คุณต้องการ
คัดกรองผู้สมัคร
จัดการคะแนนผู้สมัคร
บน Dashboard ของคุณ
เลือกคนที่ใช่
คัดเลือกผู้สมัครเกรด A
ให้ตรงกับองค์กรของคุณ
ประโยชน์การใช้งาน
อ่าน Code ไม่เป็น ... ก็ใช้งานได้
เข้าใจทักษะได้ทันที ไม่ต้องอ่าน Code ไม่ต้องถามใคร
ลดเวลากว่า 80%
ในการเปรียบเทียบ Resume
เปรียบเทียบผู้สมัครง่ายขึ้นด้วยคะแนนที่
จับต้องได้
ระบุผู้สมัครที่มีทักษะโดดเด่นได้ทันที
บริหารงานสำคัญได้ง่ายๆ ผ่าน Dashboard
เปรียบเทียบผู้สมัคร
บนมาตรฐานที่เท่าเทียม
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลก
วัดทักษะบนเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
HR ตรวจข้อสอบได้โดยไม่ต้องอ่าน Code
สร้างประสบการณ์ที่ดี
เพื่อดึงดูดผู้สมัครชั้นนำ
สร้างประสบการณ์การสมัครงาน
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทดสอบผู้สมัครในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง
ยื่นข้อเสนอให้ผู้สมัครชั้นยอดได้ก่อนใคร
สนใจทดลอง
ใช้ Platform
นัดหมาย Demo กับทีมของเราตอนนี้
เพื่อทดลองใช้งาน